Đọc truyện Online - Ảnh truyện HOẠT THỤ TỘI - truyennho.com

DOWNLOAD HOẠT THỤ TỘI
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

HOẠT THỤ TỘI

Tác giả truyện HOẠT THỤ TỘI

NGƯ HƯƠNG NHỤC TI

Thể loại: cổ trang giang hồ, cường cường, lãnh đạm cấm dục công x ngoài miệng không đứng đắn thụ, 1×1, có H, chính văn (BE), ngoại truyện (HE) (BE)
Nhân vật: Tần Kính x Trầm Lương Sinh
Edit&Beta: Yến phi ly
Tình trạng: Hoàn (20 chương + 1 NT)
Mở đầu cuộc đối thoại giữa hai người:
[Tần Kính: Trầm Lương Sinh, hãy để ta nói lại một lần cuối. Không phải vì cầu được sống, chỉ là muốn nói, ta thích ngươi]
[Trầm Lương Sinh: ngươi lưu lại bốn chữ không biết thật hay giả, ta nguyện hoàn ngươi thực tâm thực ý bốn chữ đó..Sau khi người chết, ta sẽ tiếp tục sống. Từ nay về sau, ta nguyện quãng đời còn lại mỗi một ngày, mỗi một ngày sống chịu dày vò..]

Danh sách chương truyện Hoạt thụ tội