Đọc truyện Online - Ảnh truyện HORMONE THẦN BÍ - truyennho.com

DOWNLOAD HORMONE THẦN BÍ
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

HORMONE THẦN BÍ

Tác giả truyện HORMONE THẦN BÍ

TÚC TRẦN TIỂU CÔNG TỬ

Edit : Động Bàng Geii
Số chương : 16 + 1PN
Thể loại : Vườn trường, song khiết, văn thế thân vô cùng điển hình, sẽ không ngược, không ngược, không ngược ~
Truyện có nội dung gần giống như tác giả nói không có ngược, mà chỉ toàn là kẹo ăn mà thôi. nói chung văn ổn, lập luận của tác giả cũng lô gích, thụ có hơi ngốc, công thì thuộc dạng phúc hắc. Cũng chỉ có 16c nên cũng không có bình luận gì nhiều =)) Thôi thì tự đọc tự cảm nhận hen.

Danh sách chương truyện Hormone thần bí