Đọc truyện Online - Ảnh truyện KHI PHỤ NỮ XUYÊN ĐẾN THẾ GIỚI THÚ NAM - truyennho.com

DOWNLOAD KHI PHỤ NỮ XUYÊN ĐẾN THẾ GIỚI THÚ NAM
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

KHI PHỤ NỮ XUYÊN ĐẾN THẾ GIỚI THÚ NAM

Tác giả truyện KHI PHỤ NỮ XUYÊN ĐẾN THẾ GIỚI THÚ NAM

TƯ ĐỒ YÊU YÊU

Cô là một cô gái, nhưng vì lý do nào đó mà lại xuyên đến một thế giới chỉ có đàn ông.
Thế giới này không có phân biệt nam nữ, chỉ có giống đực và cái, tuy nhiên về hình thể thì đều là đàn ông, chỉ có khác là giống cái hình thể nhỏ hơn giống đực một chút.
Xin nói rõ truyện này nam chính với nữ chính 1vs1, không có NP, nhưng sẽ có nhân vật phụ phát triển theo chiều hướng NP (một nữ nhiều nam). Truyện cũng có chút yếu tố đam mỹ. Không ngược. Giới thiệu thế thôi nhé, nhiều quá lại mất hay ^^!

Danh sách chương truyện Khi phụ nữ xuyên đến thế giới thú nam