Đọc truyện Online - Ảnh truyện NHỰU LẬN ĐẠI THÍ CỔ MỸ NHÂN Y SINH - truyennho.com

DOWNLOAD NHỰU LẬN ĐẠI THÍ CỔ MỸ NHÂN Y SINH
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

NHỰU LẬN ĐẠI THÍ CỔ MỸ NHÂN Y SINH

Tác giả truyện NHỰU LẬN ĐẠI THÍ CỔ MỸ NHÂN Y SINH

VÔ ĐỊCH KIÊM GIA ĐẠI NỮ VƯƠNG

Tạm dịch: Chà đạp đại mông mỹ nhân bác sĩ 
Tình trạng bản gốc: Hoàn 10 chương
Edit+Beta: Dĩm Dĩm
Thể loại: Nguyên sang, cao H, nam×nam, hiện đại, song tính, sinh tử, hắc bang, 1×1
Có một ngày hắc đạo đại ca đi khám nha khoa, gặp một bác sĩ nhỏ.
Bác sĩ nhỏ lớn lên thật thanh tú, khiến cho hắc đạo đại ca công chỉ nghĩ đến việc làm khóc cậu.
Bác sĩ nhỏ mông thật lớn, khiến cho hắc đạo đại ca chỉ nghĩ đến việc thao chết cậu.
Thuộc tính: Nhìn như lưu manh kỳ thật hiểu lễ phép còn có điểm thiên nhiên tra công(trên giường mới lộ bản chất tra) × nhìn như quạnh quẽ kỳ thật mềm mại nhân thê hơn nữa còn thực si tình thụ.

Danh sách chương truyện Nhựu lận đại thí cổ mỹ nhân y sinh