Đọc truyện Online - Ảnh truyện OAN GIA CỔN NHẤT SÀNG - truyennho.com

DOWNLOAD OAN GIA CỔN NHẤT SÀNG
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

OAN GIA CỔN NHẤT SÀNG

Tác giả truyện OAN GIA CỔN NHẤT SÀNG

LÂM BỘI

Thể loại: hiện đại, oan gia, H cao, độc miệng tạc mao thụ x … công, 1×1, HE.
Editor: Tiểu Gu + Thù Nhi.
Là một câu chuyện hài kịch, tình yêu văn phòng, cuộc du lịch ái muội.
Bội Bội mở ra một bước phát triển hệ liệt mới, là thủ đánh oan gia lăn nhất giường (oan gia cổn nhất sàng),
Hai cái tiểu oan gia thủy hỏa bất dung luôn nhao nhao ồn ào như thế nào bày tỏ chân ái, cãi nhau ầm ĩ lại như thế nào định chung thân?
Nhất cổn ái mộ, nhị cổn chung tình, tam cổn thành kết cục đã định.
(Cổn nghĩa là lăn, nghĩa là cút nữa =.=”)
Tình yêu nguyên lai ngay tại nơi đèn đuốc rã rời.
[Thịt văn, béo mà không ngấy! Hoan hỉ oan gia, các loại độc miệng tạc mao!]

Danh sách chương truyện Oan gia cổn nhất sàng