Đọc truyện Online - Ảnh truyện THẲNG HAY CONG ĐỀU KHÔNG QUAN TRỌNG - truyennho.com

DOWNLOAD THẲNG HAY CONG ĐỀU KHÔNG QUAN TRỌNG
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

THẲNG HAY CONG ĐỀU KHÔNG QUAN TRỌNG

Tác giả truyện THẲNG HAY CONG ĐỀU KHÔNG QUAN TRỌNG

KHÔNG NGỐC

CP: Kelvin Phạm ( Phạm Khánh) x  (Trần)  Gia Huy
Phúc hắc giả dạng lưu manh công x  băng lãnh tài giỏi thụ. 
Chỉ là một câu truyện bẻ thẳng thành cong, xen lẫn nhiều âm mưu tranh đoạt trong gia đình.
Đương nhiên là có thịt  thà đầy đủ ^^
Niên hạ công - thụ hơn công 6 tuổi.

Danh sách chương truyện Thẳng hay cong đều không quan trọng