Đọc truyện Online - Ảnh truyện THIẾU THÔNG MINH VÀ NGHĨ QUÁ NHIỀU - truyennho.com

DOWNLOAD THIẾU THÔNG MINH VÀ NGHĨ QUÁ NHIỀU
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

THIẾU THÔNG MINH VÀ NGHĨ QUÁ NHIỀU

Tác giả truyện THIẾU THÔNG MINH VÀ NGHĨ QUÁ NHIỀU

TRONG XÁC CÓ THỊT

Thể loại: hiện đại, trước miệng tiện sau trung khuyển lính gác công x ôn nhu cố gắng dẫn đường cao cấp thụ.
Edit: Lương
Câu chuyện với nội dung vô cùng đơn giản xoay quanh về  lính gác công có tính cách ba hoa chích chòe cùng với một hướng đạo thụ thoạt nhìn ôn nhu đáng yêu. Hai người truy qua truy lại rồi thành đôi. Thế thôi!
Truyện tuy ngắn nhưng thịt thà vẫn có.

Danh sách chương truyện Thiếu thông minh và nghĩ quá nhiều