Đọc truyện Online - Ảnh truyện THUẬN THEO TỰ NHIÊN, NƯỚC CHẢY THÀNH SÔNG - truyennho.com

DOWNLOAD THUẬN THEO TỰ NHIÊN, NƯỚC CHẢY THÀNH SÔNG
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

THUẬN THEO TỰ NHIÊN, NƯỚC CHẢY THÀNH SÔNG

Tác giả truyện THUẬN THEO TỰ NHIÊN, NƯỚC CHẢY THÀNH SÔNG

HẠM ĐẠM HOA KHAI

Edit: Quỳnh
Lời tác giả: 
Chỉ đơn giản là câu chuyện giữa Tổng giám đốc Tống Đình Phàm và cậu chủ Trần Lâm của cửa hàng mắt kính. Mới đầu là vô tình, sau lại nhiều lần vô tình nữa, nên chuyện gì đến sẽ đến. 
Tôi hi vọng dưới ngòi bút của mình, có thể làm cho hai người thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông…
PS: Tên của bộ truyện này đến khi kết thúc còn có thể thay đổi, kì thật tôi cũng không phải người thường đặt được tên hay cho tác phẩm. Trước kia tâm trí đều dồn vào nội dung truyện, tên cũng chưa nghĩ tới. Khi đang viết nửa chừng tôi mới chú ý đến vấn đề này
Mong mọi người rộng lượng, cúi 90 độ cảm tạ vạn phần …..

Danh sách chương truyện Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông