Đọc truyện Online - Ảnh truyện TIỂU NGỐC TỬ - truyennho.com

DOWNLOAD TIỂU NGỐC TỬ
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

TIỂU NGỐC TỬ

Tác giả truyện TIỂU NGỐC TỬ

TIỂU THẠCH NAM KÝ

Tiểu ngốc tử 小呆子 (Đứa ngốc nhỏ)
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, chủng điền, H văn, ngọt sủng, ấm áp, 1x1, HE.
Edit: MOE
Tình trạng: Hoàn (10 chương + 5 kịch trường + 1 Phiên ngoại)
Ấm áp làm ruộng thịt, bố y sinh hoạt, nội dung không có gì quá mới mẻ, chỉ có chuyện nhà, mỗi ngày ăn thịt.
Tiểu ngốc tử Trường Canh bị vi phu thao mông hằng ngày ~
Uy mãnh thợ săn công x ngốc manh ca nhi thụ.

Danh sách chương truyện Tiểu ngốc tử