Đọc truyện Online - Ảnh truyện TRÙNG SINH CHI DỮ LANG CỘNG CHẨM - truyennho.com

DOWNLOAD TRÙNG SINH CHI DỮ LANG CỘNG CHẨM
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

TRÙNG SINH CHI DỮ LANG CỘNG CHẨM

Tác giả truyện TRÙNG SINH CHI DỮ LANG CỘNG CHẨM

MỘNG ẢO CHI CA

Edit: Ly bt
Mấu chốt tự: trùng sinh cùng lang cộng chẩm, mộng ảo chi ca, Phương Triệu Nhất, Phương Thần, niên thượng thanh thủy
Tổng kết: 217 Chương + 3 ngoại truyện  + 1 tiểu kịch trường
Giới thiệu:
Phương Thần bị đâm một thương bởi ngưởi yêu, lúc lấy lại tinh thần đã thấy mình biến thành một con sói con.
Sói cha là cha ruột của mình ở kiếp trước?!  Y là con của sói ? !
Đủ loại bí ẩn ở trong lòng cứ xoay quanh, nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất hiện nay, trọng điểm vẫn là bảo vệ sự trong trắng của mình .
“Không cần lại đây…” Lông xù dùng  móng vuốt che kín phía dưới.
” Cần phải rửa sạch sẽ .” Cười
“Ngươi phi lễ con của ngươi.”  nghĩa trong lời nói .
“Lão tử là người bình thường!” Giận
“Người bình thường muốn tẩy  tiểu điểu nhi của  người ta sao?” Ủy khuất.

Danh sách chương truyện Trùng sinh chi dữ lang cộng chẩm