Đọc truyện Online - Ảnh truyện BÁCH DẠ KÝ - truyennho.com

DOWNLOAD BÁCH DẠ KÝ
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

BÁCH DẠ KÝ

Tác giả truyện BÁCH DẠ KÝ

DẠ MẶC LAM

Người dịch: Now or Never
Ở trên đời này có một truyền thuyết được truyền đi:
“Nguyệt nhi viên,cao cao quải,bách dạ lâm,bạch mang mang.
Thập bộ lộ,thông bách dạ,mạc hồi đầu,một nhân tích.
Thành nhi nghiễm,tam nhật tuyệt,bách dạ thành,xử xử hiện.”
Truyền thuyết đó chính là ám ngữ để đi thông qua Đào Nguyên hương và thành Bách Dạ. Ai nếu phá giải được ám ngữ này, thì có thể đi vào nơi thế ngoại đào nguyên trước kia. Nhưng từ lúc câu đồng dao kia bắt đầu truyền tán đến bây giờ, ba năm nay không nghe nói có ai phá giải được. Nhưng chuyện này không bởi vì thế mà im hơi lặng tiếng, mà ngược lại càng oanh động cả nước.

Danh sách chương truyện Bách dạ ký