Đọc truyện Online - Ảnh truyện HỆ THỐNG TÀ ĐẠO - truyennho.com

DOWNLOAD HỆ THỐNG TÀ ĐẠO
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

HỆ THỐNG TÀ ĐẠO

Tác giả truyện HỆ THỐNG TÀ ĐẠO

TỆ BẠC

Thể loại: sắc hiệp. dị giới, hệ thống, xuyên không, huyền ảo ma pháp... 
Nam chính là Lê Minh Hưng xuất thân làmột nhà nghiên cứu pháp thuật.Nhưng bật ngờ tai họa ấp đến khi trong một lần làm thí nghiệm với vòng tròn ma pháp không may thì bị nổ xuyên tới dị giới. Thế giới dị giới này có tên là Thiên Nam, mỗi người sinh ra nếu có Pháp Hồn thì sẽ trở trành pháp giả. Hưng trọng sinh nhập vào thân xác một đứa nhỏ 15 tuổi, khiến Pháp Hồn của hắn thức tỉnh, mà Pháp Hồn này không phải là thần thú, cũng không phải là tinh tú trên trời, mà lại là... một hệ thống tu pháp bá đạo.
Cảnh báo truyện Sắc khá nặng, độc giả yếu tim nên nhanh chóng đánh lái rẽ phải.
Cảnh Giới:
Pháp Đồ - Pháp Giả - Pháp Sư - Pháp Quân - Pháp Vương - Pháp Hoàng - Pháp Tôn - Pháp Đế - Pháp Thần
Phẩm Cấp:
1 tới 10 dành cho binh khí, pháp bảo, linh thú, đan dược, vân vân...
Tư Chất:
Phàm Thiên - Hậu Thiên - Tiên Thiên - Đại Thiên - Thiên Ngoại

Danh sách chương truyện Hệ thống tà đạo