Đọc truyện Online - Ảnh truyện HOA SƠN TIÊN MÔN - truyennho.com

DOWNLOAD HOA SƠN TIÊN MÔN
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

HOA SƠN TIÊN MÔN

Tác giả truyện HOA SƠN TIÊN MÔN

MẠT LĂNG BIỆT TUYẾT

Giới Thiệu Truyện
Lục Nguyên, một đệ tử bình thường của Bắc Phong Hoa Sơn Tiên Môn, vốn cho rằng mình có thể du đãng nhàn rỗi bình yên cả đời nhưng vì sư phó thọ nguyên không nhiều, đủ loại khiêu chiến ập đến hắn không thể không liều một phen.
- Trong lúc vô tình, hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý trong kiếm, về sau luyện thành Chung Cực Kiếm ý, hóa thành Vân Long thập hình. Dùng Chung Cực kiếm thuật, khiêu chiến các lộ tiên ma trên tiên giới. Ngươi có muôn vàn pháp thuật, tất cả các đại pháp ma đạo ta chỉ dùng kiếm mà phá. Vô tình, Lục Nguyên trở thành truyền kỳ lớn nhất của tu tiên giới trở thành thần thoại trong kiếm, kiếm đạo truyền thuyết.
- Tags: hoa son tien mon prc full, truyen tien hiep

Danh sách chương truyện Hoa sơn tiên môn