Đọc truyện Online - Ảnh truyện HỒNG MA BẢO - truyennho.com

DOWNLOAD HỒNG MA BẢO
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

HỒNG MA BẢO

Tác giả truyện HỒNG MA BẢO

LIỄU TÀN DƯƠNG

Võ lâm chí tôn! Há chẳng phải là nguyện ước vĩnh hằng của người trong giang hồ? Nhưng từ xưa đến nay đã mấy ai xứng đáng với danh hiệu đó!
Giang hồ hiểm ác, trá ngụy chồng giết vợ, đệ tử hãm hại sư phụ, huynh đệ tương tàn.
Một nước cờ sai hỏng cả bàn, Sầm Phong bằng trí thông minh, bằng sự may mắn nhận ra võ công của mình là Vạn Lưu Quy Tông đã vượt qua được sự kiểm sóat của ác nhân, để rồi từng bước vạch mặt kẻ chủ mưu kẻ mà thừa sức làm võ lâm chí tôn nếu có đủ đức.

Danh sách chương truyện Hồng ma bảo