Đọc truyện Online - Ảnh truyện KIẾM CHÂU DUYÊN - truyennho.com

DOWNLOAD KIẾM CHÂU DUYÊN
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

KIẾM CHÂU DUYÊN

Tác giả truyện KIẾM CHÂU DUYÊN

TRƯƠNG TUẪN TỬ

“Trời đất dọc ngang ba tắc kiếm.
Nợ duyên dan díu một vòng châu.
Bể trần sóng ác sôi muôn trượng.
Ai mãnh buồm từ tế độ nhau.
Động Lưu xuân cách ngàn dâu.
Con người nghĩa hiệp hỏi đâu bây giờ.
Đời còn những lúc gió mưa,
Gươm hùng sẵn liếc còn chờ đợi ai…”

Danh sách chương truyện Kiếm châu duyên