Đọc truyện Online - Ảnh truyện PHÁ LÃNG TRÙY - truyennho.com

DOWNLOAD PHÁ LÃNG TRÙY
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

PHÁ LÃNG TRÙY

Tác giả truyện PHÁ LÃNG TRÙY

THỜI VỊ HÀN

Một trùy đó lấy đi tính mệnh của một người. Một trùy đó làm người còn lại giữ mãi một vết thương lòng. Một trùy đó dường như không phải xuyên qua vai chàng, xuyên qua ngực chàng, mà chính là xuyên qua mọi tình cảm của thế gian. Một trùy đó phá hết ân oán của muôn đời...

Danh sách chương truyện Phá lãng trùy