Đọc truyện Online - Ảnh truyện THIÊN ĐỊA CÀN KHÔN - truyennho.com

DOWNLOAD THIÊN ĐỊA CÀN KHÔN
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

THIÊN ĐỊA CÀN KHÔN

Tác giả truyện THIÊN ĐỊA CÀN KHÔN

CỔ LONG

“Kiếm Tiên Vị Quốc - Thần Chưởng Phục Giang San – Thánh Y Báo Thiên Tử - Tận Trung Nhân.” Vũ Mục Tàng Binh Thất được bốn nhân vật “Tiên - Thần - Thánh - Nhân” kiến lập nhằm mục đích tiêu diệt gian tặc Tần Cối báo thù cho tướng quân Nhạc Phi. Nhưng biết Tần Cối tính đa nghi không dễ bị hãm hại do vậy bốn người này đã lưu lại sở học một đời của Nhạc Phi tướng quân và của chính bản thân mình nhằm an bang định quốc…Tiểu Thiên với những nhánh lá Tử Linh Thảo cuối cùng đã đến được nơi đây và trải qua nhiều thử thách để rồi khi xuất động giang hồ với bản lãnh thương thừa....

Danh sách chương truyện Thiên địa càn khôn