Đọc truyện Online - Ảnh truyện THƯ KIẾM TRƯỜNG AN - truyennho.com

DOWNLOAD THƯ KIẾM TRƯỜNG AN
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

THƯ KIẾM TRƯỜNG AN

Tác giả truyện THƯ KIẾM TRƯỜNG AN

HẮN TỪNG LÀ THIẾU NIÊN

Đã hai năm từ khi Mạc Thính Vũ một mình một đao rời khỏi Trường An hướng về phương Bắc. Hôm nay, thiếu niên Tô Trường An mang bên mình một cây đao tiến vào Trường An. Từ đây câu chuyện của chúng ta bắt đầu...

Danh sách chương truyện Thư kiếm trường an