Đọc truyện Online - Ảnh truyện [TỨ ĐẠI DANH BỘ] KHAI TẠ HOA - truyennho.com

DOWNLOAD [TỨ ĐẠI DANH BỘ] KHAI TẠ HOA
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

[TỨ ĐẠI DANH BỘ] KHAI TẠ HOA

Tác giả truyện [TỨ ĐẠI DANH BỘ] KHAI TẠ HOA

ÔN THỤY AN

Thục Trung Đường Môn, bình thường trong các tác phẩm khác đề cập đến chỉ là một gia phái nhỏ bé, qua ngòi bút Ôn Thụy An lại trở thành một thế lực khuynh đảo giang hồ.
Đây là bộ thứ 4 thuộc các bộ nằm trong Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà, gồm có:
1. Đàm Đình Hội
2. Toái Mộng Đao
3. Đại Trận Trượng
4. Khai Tạ Hoa
5. Bộ Lão Thử
6. Đả Lão Hổ
7. Viên Hầu Nguyệt
8. Tẩu Long Xà
9. Mãnh Quỷ Miếu
10. Bạch Cốt Tinh
11. Quỷ Môn Quan
12. Thiết Bố Sam
13. Đỗ Tiểu Nguyệt
14. Kim Chung Trạo

Danh sách chương truyện [tứ đại danh bộ] khai tạ hoa