Đọc truyện Online - Ảnh truyện CHÂN MỆNH - truyennho.com

DOWNLOAD CHÂN MỆNH
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

CHÂN MỆNH

Tác giả truyện CHÂN MỆNH

TRƯƠNG HUỆ

Cuộc đời này chúng ta gặp nhau.
Dù chỉ là thoáng qua như mây trời nhẹ nhàng trôi
...hay là sâu đậm như mặt biển in bóng
...thì những giây phút đó chính là của chúng ta, thời khắc chúng ta thuộc về nhau... Là chân mệnh

Danh sách chương truyện Chân mệnh