Đọc truyện Online - Ảnh truyện CHÀNG LẠI PHỤ THIẾP - truyennho.com

DOWNLOAD CHÀNG LẠI PHỤ THIẾP
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

CHÀNG LẠI PHỤ THIẾP

Tác giả truyện CHÀNG LẠI PHỤ THIẾP

ANNALJX

Chàng chọn thiên hạ, vì vậy phụ ta. Cả thiên hạ rộng lớn kia, ta không thể nào bì được.
Nhưng tại sao?   Ta không là gì của chàng cả ư?
Tin tưởng rồi lại đổi lấy phụ bạc. Thế nhưng ta vẫn cứ tin, để rồi chàng lại phụ ta lần nữa.

Danh sách chương truyện Chàng lại phụ thiếp