Đọc truyện Online - Ảnh truyện NHIỆM VỤ CỦA VẬT HY SINH - truyennho.com

DOWNLOAD NHIỆM VỤ CỦA VẬT HY SINH
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

NHIỆM VỤ CỦA VẬT HY SINH

Tác giả truyện NHIỆM VỤ CỦA VẬT HY SINH

ĐƯỜNG MẬT

Editor + Beta: Ngạn Tịnh
Converter: Củ Lạc
Bìa: Phòng tranh Tử Lan
Bạch Vi là một nhiệm vụ giả. Cô phải xuyên qua hàng ngàn tiểu thế giới làm nhiệm vụ.
Cô vốn nghĩ rằng bản thân mình ở đây chính là vì ngược tra nam, tra nữ. Không ngờ, lại có nhiệm vụ ẩn giấu dành cho cô...
- --
Có một bạn trai là kẻ si tình cũng biến thành vật hy sinh.
Bị tráo đổi cũng thành vật hy sinh.
Một lòng tôn sùng Lương- Chúc cũng thành vật hy sinh.
Gặp một nam chính trường sinh bất tử cũng trở thành vật hy sinh...

Danh sách chương truyện Nhiệm vụ của vật hy sinh