Đọc truyện Online - Ảnh truyện TRẦM LUÂN - truyennho.com

DOWNLOAD TRẦM LUÂN
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

TRẦM LUÂN

Tác giả truyện TRẦM LUÂN

TAM NGUYỆT THẤT TỊCH

Thể loại: đô thị tình duyên, đại thúc, dưỡng thành, tình cảm, ngọt sủng, HE
Số chương: 57c+ 1 phiên ngoại truyện.
Yêu thích của Chu Mộ Trạch vừa bình thường cũng vừa khác thường.
Anh thích lúc anh trêu chọc cô, cô nở nụ cười.
Anh thích lúc anh bắt nạt cô, cô mếu máo khóc.
Vở kịch nhỏ:
Ở tập đoàn Chu thị có tin đồn rằng những nhân viên cũ luôn dặn dò với nhân viên mới vào công ty
chính là có thể lỡ mà trêu chọc Chu tổng, nhưng quyết không thể trêu chọc tiểu Lang tỷ,
Người trước sẽ đuổi bạn mất việc
Người sau sẽ khiến bạn chết không có chỗ chôn.

Danh sách chương truyện Trầm luân