Đọc truyện Online - Ảnh truyện BẤT BẠI SÁT MA THẦN - truyennho.com

DOWNLOAD BẤT BẠI SÁT MA THẦN
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

BẤT BẠI SÁT MA THẦN

Tác giả truyện BẤT BẠI SÁT MA THẦN

TRIỆU PHƯƠNG LINH

Thể loại: huyền huyễn, huyền ảo, tiên hiệp 
Ta... Ta chính là Sát Ma Thần!!!!!
Kiếp trước, ta chính là kẻ sáng tạo ra thế giới này. Kiếp này, ta sẽ tận hưởng sự thú vị của những sinh vật mà ta tạo nên.
Ta chính là bất bại, kẻ mạnh nhất toàn vũ trụ cũng đã từng chết dưới tay ta. Kẻ sánh vai cùng ta không hề có một ai, nhưng kẻ dưới trướng ta lại có hàng tỷ người.
Bất Bại Nam Thần chỉ xứng làm võ tướng của ta. Tiên Nữ Giáng Trần cũng chỉ xứng làm hầu nữ của ta.
Kẻ do ta bồi dưỡng, chính là tuyệt thế thiên tài, kẻ không do ta bồi dưỡng, không thể coi là tuyệt thế thiên tài.
Vận mệnh nhân loại do ta quyết, vận mệnh vũ trụ do ta quyết, kẻ làm trái ý ta - Sống không bằng chết.
Ta chính là Phan Long Tuấn
Phân Loại Cảnh Giới:
1. Vô Hình Cảnh 
2. Thoái Hình Cảnh
3. Sắc Hình Cảnh
4. Thủ Hộ Cảnh
5. Tiên Phong Cảnh
6. Vô Uý Cảnh
7. Đồ Lục Cảnh
8. Chí Cao Cảnh
9. Thảo Phạt Cảnh
10. Bất Bại Cảnh
11. Vô Tử Cảnh
12. Xích Hư Cảnh 
13. Xích Hoàng Cảnh
14. Xích Vương Cảnh
15. Xích Thiên Cảnh
16. Xích Thần Cảnh
17. Xích Tôn Cảnh
18. Xích Đế Cảnh
19. Xích Thánh Cảnh
20. Xích Tiên Cảnh
21. Thiết Linh Cảnh
22. Soái Nguyên Cảnh
23. Tiên Lân Cảnh
24. Tận Diệt Cảnh
25. Huỷ Diệt Cảnh
26. Chinh Phục Cảnh
27. Thống Trị Cảnh
28. Thánh Phạt Cảnh
29. Cứu Thế Cảnh
30. Tuyệt Sát Cảnh
31. Sát Thần Cảnh
32. Bất Diệt Cảnh
33. Đấng Sáng Thế Cảnh
Mỗi cảnh giới được chia làm chín tầng: Nhất Trọng -> Cửu Trọng. 
Thập Trọng chính là cảnh giới trong truyền thuyết.

Danh sách chương truyện Bất bại sát ma thần