Đọc truyện Online - Ảnh truyện BẤT DIỆT THIÊN ĐẾ - truyennho.com

DOWNLOAD BẤT DIỆT THIÊN ĐẾ
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

BẤT DIỆT THIÊN ĐẾ

Tác giả truyện BẤT DIỆT THIÊN ĐẾ

NASHI IMI

Thể loại: huyền huyễn, tiên hiệp dị giới, xuyên không, tu chân... 
Làm trai phải lạ ở trên đời
Há để càn khôn tự chuyển rời
Một đấng nam nhi tung nam bắc
Xuất hiện đông tây cuối nhường chơi
Lê Nghĩa từ một nhà khoa học 
Chết 
Xuyên không 
Bất Diệt Thiên Tôn
Để đến được mục tiêu này đã phải trả giá rất nhiều thứ. hãy cùng đồng hành cùng nhân vật chích của chúng ta nào

Danh sách chương truyện Bất diệt thiên đế