Đọc truyện Online - Ảnh truyện BÁT HOANG KIẾP - truyennho.com

DOWNLOAD BÁT HOANG KIẾP
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

BÁT HOANG KIẾP

Tác giả truyện BÁT HOANG KIẾP

LẠI ĐIỂU

Thuở xa xưa, từ thời hồng hoang khai phá, bao thần thú, yêu thú tung hoành khắp thiên địa
Những chiến tích cũng như những vết tàn phá hiện hữu khắp nơi
"Ngột" là thượng cổ hung thú lúc bấy giờ to lớn vạn dặm, khí thế hung hãn, quấy nhiễu đất trời
Thiên Đế căm giận đem "Ngột" ném vào Bát Hoang nghiệp hỏa, trọn kiếp vĩnh không siêu sinh
Nhưng một tia tàn hồn của "Ngột" lại thoát được, đi vào nhân gian luân hồi
...

Danh sách chương truyện Bát hoang kiếp