Đọc truyện Online - Ảnh truyện CHÂN MA - truyennho.com

DOWNLOAD CHÂN MA
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

CHÂN MA

Tác giả truyện CHÂN MA

BLESS

Thế gian có bao nhiêu thù hận, bấy nhiêu kẻ thù sẽ bị ta xé nát.
Thế gian có bao nhiêu tình ý, bấy nhiêu hồng nhan sẽ được ta ôm ấp.
Thế gian bao nhiêu luyến tiếc, ta sẽ chờ đợi bấy nhiêu năm.
Bao nhiêu kẻ sống trên đời, mấy kẻ mở mắt mà hiểu cho rõ Ông Trời.
Những kẻ còn tồn tại sau những chuyện đó, được gọi là Ma.
Riêng ta, kẻ lặp đi lặp lại vòng lặp trên.
Họ gọi ta là Chân Ma.

Danh sách chương truyện Chân ma