Đọc truyện Online - Ảnh truyện CỰC ĐẾ ĐẠI LỘ - truyennho.com

DOWNLOAD CỰC ĐẾ ĐẠI LỘ
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

CỰC ĐẾ ĐẠI LỘ

Tác giả truyện CỰC ĐẾ ĐẠI LỘ

PHẠM THÀNH DUY

Thể loại: tiên hiệp, đô thị, huyền ảo, tu chân, hiện đại
Phá Thiên là một người sinh viên ở trường đại học thời hiện đại, cũng như bao chàng trai khác cũng ghiền các truyện thuộc thể loại tu tiên cũng vì thế hắn luôn tự hỏi có tu tiên chăng? Hãy cùng xem Phá Thiên bước lên con đường Cực Đế Đại Lộ.. và liệu rằng đâu mới là giới hạn cảnh giới của tu sĩ
Cảnh Giới Tạm Thời:
--------------------------
Phàm nhân:
Luyện Tinh: Nhất Tinh - Tam Tinh
Luyện Khí: Nhất Khí - Tam Khí
Luyện Thần:
     + Nhất Thần: Linh Hồn
     + Nhị Thần: Thần Thức
TU SĨ:
Khai Nhãn: Nhân Nhãn - Địa Nhãn - Thiên Nhãn
Trúc Cơ  :
Ích Cốc  :
Giả Đan  :
Kết Đan  :
Ng.Anh      :
Thánh Nhân:
Hợp Thể  :
Độ Kiếp  :
Nhân Tiên:
PHI THĂNG:
Địa Tiên  :
Thiên Tiên:
Kim Tiên  :
Tiên Vương:
Tiên Tôn  :
Tiên Thánh:
Tiên Đế      :
Mỗi cảnh giới chia thành 4 kỳ: Sơ - Trung - Hậu - Viên Mãn
--------------------------
Đến nỗi cảnh giới sau đợi viết xong truyện suy nghĩ tiếp

Danh sách chương truyện Cực đế đại lộ