Đọc truyện Online - Ảnh truyện CỬU CHUYỂN MA KINH - truyennho.com

DOWNLOAD CỬU CHUYỂN MA KINH
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

CỬU CHUYỂN MA KINH

Tác giả truyện CỬU CHUYỂN MA KINH

HAITHAN115VN

Ai có thể giải thích được mệnh trời là gì không? Như thế nào là thuận mệnh? Còn đâu là nghịch mệnh. 
Đâu là ranh giới giữa thiện ác phân chia? Đâu là ác nhân? Đâu là thiện nhân
Ác tức là thiện? Thiện tức là ác? Ai phân định được.
Người đời thường nói đằng sau một điều vĩ đại là sự hi sinh lớn lao, nhưng ta rất tham lam, ta muốn tất cả, một điều cũng không thể thiếu.

Danh sách chương truyện Cửu chuyển ma kinh