Đọc truyện Online - Ảnh truyện ĐẠI CÔNG LÝ HỆ THỐNG - truyennho.com

DOWNLOAD ĐẠI CÔNG LÝ HỆ THỐNG
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

ĐẠI CÔNG LÝ HỆ THỐNG

Tác giả truyện ĐẠI CÔNG LÝ HỆ THỐNG

SATTHUKSS1

Thể loại: tiên hiệp, huyền huyễn, xuyên không, trọng sinh...
Số mệnh sắp đặt đã đưa cho Kiều Mạnh Thản từ thế giới của mình được cơ hội trùng sinh dị giới, nhưng hồn nhập vào thân xác của một tiểu hòa thường tên Long Nhất Minh có trong tay bí kiếp Đại Công Lý Hệ Thông, đưa công lý đến mọi nơi trên vũ trụ.
Lí tưởng của Long Nhất Minh chính là mọi việc phải làm theo công lý ,kẻ nghịch công lý chết,kẻ phản công lý diệt,công lý là công bằng tuyệt đối.
Triệu hoán nhân vật:Cửu Giới Phật Hoàng,Thiên Xi Cực Nghiệp,Ái Họa Nữ Nhung,Nhất Hiệt Thư,Hoàng Phủ Cực,Long Qua Nhi,Hạng Vô Hận...
Võ Học: Bát Nhã Tâm Kinh Thiền Công,Thiên Phật Chưởng,Bá Thối,Cửu Dương Thần Kiếm,Thần Châu Đế Hoàng Bảo Giám,Thiên Tàm Công,Vạn Độc Tâm Kinh,Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp,Hỏa Vân Chưởng,Cửu Tự Chân Ngôn Ấn,Võ Đang Thánh Cực Luân,Chiến Thần Đồ Lục, Bất Động Minh Vương Quyền,Bất Động Kim Cang Minh Vương Kinh,Kim Cương Bất Diệt Thể,Kim Trung Trạo,Thái Cực Huyền Công,Âm Dương Đại Na Di,Như Lai Thần Chưởng....

Danh sách chương truyện Đại công lý hệ thống