Đọc truyện Online - Ảnh truyện ĐẠI ĐẠO ĐỘC HÀNH - truyennho.com

DOWNLOAD ĐẠI ĐẠO ĐỘC HÀNH
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

ĐẠI ĐẠO ĐỘC HÀNH

Tác giả truyện ĐẠI ĐẠO ĐỘC HÀNH

VỤ NGOẠI GIANG SƠN

Ba nghìn tả đạo, tám trăm bàng môn, một trăm lẻ tám thượng môn. 
Tu sĩ ở cái thời đại này đông như kiến, tùy tiện ngó một cái là có một đống.
Tu sĩ tay mang ngũ hành, chân giẫm âm dương, siêu thoát sinh tử luân hồi, một lòng truy cầu đại đạo vĩnh hằng trong truyền thuyết.
Khổ tu, lịch lãm, tham ngộ, ác chiến, trải qua vạn kiếp vẫn giữ vững niềm tin. Rồi sẽ có ngày đứng trên tất cả, nhìn chúng sinh nhỏ bé dưới chân.
Đến ngày ta đứng trên đỉnh chín tầng trời, mới phát hiện đại đạo ta truy cầu vốn chỉ là con đường ta đã trải qua, mà chính nó cũng chỉ mới bắt đầu!
Đại đạo rộng lớn mịt mờ, mình ta độc hành!

Danh sách chương truyện Đại đạo độc hành