Đọc truyện Online - Ảnh truyện ĐẠI THẦN KIẾM KHÁCH - truyennho.com

DOWNLOAD ĐẠI THẦN KIẾM KHÁCH
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

ĐẠI THẦN KIẾM KHÁCH

Tác giả truyện ĐẠI THẦN KIẾM KHÁCH

ÂN LÃO SI

Thể loại: huyền huyễn, tiên hiệp, dị giới
Thật ra thì một nơi mà lúc nào cũng có chiến tranh bùng nổ thì vùng đất ấy không cần tới hai chữ hòa bình.
Thời điểm mà ác quỹ sống lại là khi thanh kiếm của ta đã nhuốm thấm nhuần màu đỏ của máu.
Cũng không còn gì là quan trọng, Không thể tụ linh....Không sao
Không thể tu đạo... Không sao
Thù này ta đã quyết báo, thì có bán linh hồn cho quỷ dữ ta cũng cam.
Đến khi đó...
Gặp Thần giết Thần 
Gặp Phật giết Phật

Danh sách chương truyện Đại thần kiếm khách