Đọc truyện Online - Ảnh truyện HỌ ĐÃ TU TIÊN NHƯ THẾ ĐÓ - truyennho.com

DOWNLOAD HỌ ĐÃ TU TIÊN NHƯ THẾ ĐÓ
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

HỌ ĐÃ TU TIÊN NHƯ THẾ ĐÓ

Tác giả truyện HỌ ĐÃ TU TIÊN NHƯ THẾ ĐÓ

EVERSTILL

Loạn lạc khắp nơi, thay phơi đầy đường,
Chỉ còn thấy được người hát mù chống gậy, tiếu nhân gian
Huyết Tu La, nghịch càn khôn, đại sát
Hữu tâm hát, vô tâm đàn, huyết sử.
Cảnh giới tu luyện: Luyện Tâm Cảnh, Hỗn Nguyên Cảnh, Tụ Nguyên Cảnh, Thần Thông Cảnh, Tiên Tâm Cảnh, Chân Tiên Cảnh, Bán Thần Cảnh, Nguyên Thần Cảnh, Thượng Thần Cảnh.

Danh sách chương truyện Họ đã tu tiên như thế đó