Đọc truyện Online - Ảnh truyện HỖN THIÊN GIỚI - truyennho.com

DOWNLOAD HỖN THIÊN GIỚI
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

HỖN THIÊN GIỚI

Tác giả truyện HỖN THIÊN GIỚI

LẠC KỲ NAM

Thể loại: xuyên không, tu chân, hài hước,sắc...
Theo mọi người hiểu thì hỗn thiên giới là gì? Đó chính là một thế giới hỗn tạp, pha trộn bởi rất nhìu thành phần.
Ở thời hiện đại thì có một tên du côn Lâm Hoài lại chết trong lúc quay tay, linh hồn xuyên không, bị buộc phải song tu cùng với một tàn hồn thượng cổ,..... Và bắt đầu con đường đạp phá thiên hạ....

Danh sách chương truyện Hỗn thiên giới