Đọc truyện Online - Ảnh truyện HUYỀN GIỚI CHI MÔN - truyennho.com

DOWNLOAD HUYỀN GIỚI CHI MÔN
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

HUYỀN GIỚI CHI MÔN

Tác giả truyện HUYỀN GIỚI CHI MÔN

VONG NGỮ

Nhóm dịch:Phàm Nhân Tông (đến 632)
Trời giáng Thần vật! Dị huyết phụ thể!
Quần Tiên sợ hãi! Vạn Ma tránh lui!
Một thiếu niên xuất thân từ đại lục Đông Châu.
Mệnh sinh tử gắn liền với Hồng Phấn Khô Lâu.
Ý chí kiên định quyết trở thành đệ nhất cường giả.
Tạo nên truyền thuyết uy vũ khắp ngân hà, đại náo khắp ba cõi.

Danh sách chương truyện Huyền giới chi môn