Đọc truyện Online - Ảnh truyện LONG HOÀNG - truyennho.com

DOWNLOAD LONG HOÀNG
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

LONG HOÀNG

Tác giả truyện LONG HOÀNG

SẮC THÁNH

Mang theo vô thượng bảo vật "Cửu Long Đồ" xuyên qua dị giới, hắn đã trở thành kẻ bá chủ.
Động người của ta, giết.
Động nữ nhân của ta, giết.
Động môn phái của ta, giết.
Tranh giành mỹ nhân với ta, giết.
Cảnh giới cũng được chia rõ ràng:Võ đồ,Võ Sư,Đại Võ Sư,Võ Linh,Võ Vương,Võ Hoàng,Võ Tôn,Võ Thánh,Võ Đế.Mỗi cảnh giới lại chia ra cửu phẩm.

Danh sách chương truyện Long hoàng