Đọc truyện Online - Ảnh truyện MA THẦN CHÚA TỂ - truyennho.com

DOWNLOAD MA THẦN CHÚA TỂ
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

MA THẦN CHÚA TỂ

Tác giả truyện MA THẦN CHÚA TỂ

GIẪM NÁT CỬU TIÊU

Một con người mang trong mình nhiều giả tâm cùng tham vọng. Muốn dùng sức mạnh của mình hủy diệt mọi thứ.
Mọi chuyện bắt đầu khi nhân gian chỉ toàn bao trùm một màn đêm không còn ánh sáng, khi bóng tối ngự trị che mất ánh dương măt trời, vạn vật mờ mắt, chính là lúc ta hủy diệt thế giới này, không gì có thể ngăn cản ta.

Danh sách chương truyện Ma thần chúa tể