Đọc truyện Online - Ảnh truyện MỘNG CÀN KHÔN - truyennho.com

DOWNLOAD MỘNG CÀN KHÔN
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

MỘNG CÀN KHÔN

Tác giả truyện MỘNG CÀN KHÔN

LONG HUY

Tiêu Vũ là một người bị phán là không có linh căn, vì một số lý do nên được một môt phái tu tiên tam lưu giữ lại làm tạp dịch.
Tuy bị phán là phàm nhân căn bản không thể tu luyện, nhưng hắn vẫn không cam lòng từ bỏ con đường trở thành cường giả, vì chỉ có như vậy hắn mới có thể báo thù cho người thân của mình...

Danh sách chương truyện Mộng càn khôn