Đọc truyện Online - Ảnh truyện NHÂN THẦN - truyennho.com

DOWNLOAD NHÂN THẦN
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

NHÂN THẦN

Tác giả truyện NHÂN THẦN

NAM TRIÊU TRẦN

Tiểu sinh gặp tiên hồ, cơm dẻo thịt thơm, xin nếm ngay kẻo nguội.
Đoạt lấy hương hỏa thế gian, thụ ấn phong thần, vung tay múa bút luận năm tháng.
Thế nào là thần? Vốn không có thần, được nhiều người bái, đó chính là thần!
Còn người theo đuổi thần, kiếm còn bay...

Danh sách chương truyện Nhân thần