Đọc truyện Online - Ảnh truyện NỮ KỲ BA TU TIÊN KÝ - truyennho.com

DOWNLOAD NỮ KỲ BA TU TIÊN KÝ
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

NỮ KỲ BA TU TIÊN KÝ

Tác giả truyện NỮ KỲ BA TU TIÊN KÝ

MARIS (MTL)

Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, sủng, tu tiên,...
Triệu Vân là tu nhị đại từ thế giới nữ tôn tu tiên xuyên đến thế giới hiện đại. 
Thế giới này tam quan đảo điên, vạn vật thay đổi khiến Triệu Vân phải lắc đầu than thở:
"Nữ nhân thì như nam nhân, nam nhân thì như nữ nhân. Thế giới này chỉ còn một nữ tử phong tư tiêu sái, văn võ song toàn, thông minh tuyệt đỉnh là ta thôi sao? Quả thật là tịch mịch thắng tuyết."

Danh sách chương truyện Nữ kỳ ba tu tiên ký