Đọc truyện Online - Ảnh truyện PHONG BỤI PHIÊU LƯU KÝ - truyennho.com

DOWNLOAD PHONG BỤI PHIÊU LƯU KÝ
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

PHONG BỤI PHIÊU LƯU KÝ

Tác giả truyện PHONG BỤI PHIÊU LƯU KÝ

VEULONGDEVUONG

Thể loại: Huyền huyễn, sắc hiệp, xuyên không, dị giới, khoa huyễn
Hắn là một người sống trong thế giới hiện đại.
Vì một sự cố đã khiến hắn xuyên không nhâp vào thân xác một thiếu niên 15 tuổi tên là Vô Thanh Phong sinh sống ở một nơi được gọi là  <>.
Hệ thống cấp bậc
Hạ đắng gồm có  cấp: F, D, C 
Trung đẳng gồm cấp: B , A, S
Thượng đẳng gồm cấp: SS, SSS
Cấp bậc vũ khí
bảo khí => bảo cụ => thánh khí => thần binh => thần khí

Danh sách chương truyện Phong bụi phiêu lưu ký