Đọc truyện Online - Ảnh truyện TA LÀ TIÊN PHÀM - truyennho.com

DOWNLOAD TA LÀ TIÊN PHÀM
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

TA LÀ TIÊN PHÀM

Tác giả truyện TA LÀ TIÊN PHÀM

BÁCH LÝ TỈ

Tô Trần chỉ là một người phàm giới, thế nhưng lại sở hữu Thanh Thạch Lệ. Trong lần mở ra Linh Đài của bản thân một cách vô tình, hắn nhận ra trong thức hải vô biên có một tòa Linh Sơn lớn một tấc vuông, cũng chính là đất Tiên Linh thế ngoại đào nguyên.
Linh Tuyền có thể nuôi hạt giống tiên, Linh Mạch có thể mở ra động phủ, sinh ra mấy Tiên Linh Nhi, linh thảo tiên hoa khắp mười dặm như tiên cảnh.
Tác giả của Tử Phủ Tiên Duyên, Tiên Phủ Chi Duyên, Tiên Thành Chi Vương... (Một số đạo hữu nói tên tác giả phải là Bách Lý Tì. Chữ 玺 trong tên tác giả là "Tỉ" trong ngọc tỉ của nhà vua.)

Danh sách chương truyện Ta là tiên phàm