Đọc truyện Online - Ảnh truyện THẦN Y THÍCH GIẾT CHÓC - truyennho.com

DOWNLOAD THẦN Y THÍCH GIẾT CHÓC
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

THẦN Y THÍCH GIẾT CHÓC

Tác giả truyện THẦN Y THÍCH GIẾT CHÓC

TIỂU MANH TỊNH

Kẻ đã diệt tộc ta, ta sẽ không buông tha.
Kẻ phụ ta, ta phải trả lại gấp trăm ngàn lần.
Ba năm trước, ta không đủ sức phản kích
Ba năm sau, ta trở lại, để báo thù!!!
Võ đạo vô địch, y đạo vô song.
Cười nhìn các ngươi, ai dám tranh phong?
Main max bá max ác max mưu kế,.... Điều quan trọng hơn hết là MAXCẤP!!!!!!

Danh sách chương truyện Thần y thích giết chóc