Đọc truyện Online - Ảnh truyện THANH HUYỀN - truyennho.com

DOWNLOAD THANH HUYỀN
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

THANH HUYỀN

Tác giả truyện THANH HUYỀN

TRUNG NGUYÊN NGŨ BÁCH

Thế nào là đạo chủ?
Đáp: "Thập phương vô ảnh tượng, lục đạo tuyệt hành tung. Khiêu xuất tam giới ngoại, bất tại ngũ hành trung."

Danh sách chương truyện Thanh huyền