Đọc truyện Online - Ảnh truyện TINH HẠCH ĐẤU THIÊN - truyennho.com

DOWNLOAD TINH HẠCH ĐẤU THIÊN
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

TINH HẠCH ĐẤU THIÊN

Tác giả truyện TINH HẠCH ĐẤU THIÊN

LINH HƯƠNG TUYẾT BÍCH

Nhóm dịch: Quân Đoàn Sói
- Sao? Ngươi dám nói Đạo Đức Kinh vô dụng?
- Cho ngươi hay, dù cả thiên hạ muốn đổi Đạo Đức Kinh thì người cuối cùng không chịu chính là ta.
Tần Thiên rống lên. Hắn cảm thấy dường như Đạo Đức Kinh không đơn giản chỉ là một quyển sách cổ.

Thanh niên Tần Thiên vốn đang du lịch ở Địa Cầu bỗng nhiên xuyên đến thế giới Tinh Hạch. Vào lúc Tinh Hạch thức tỉnh, hắn mới biết người khác chỉ có một cái, còn hắn thì cực kỳ quái khi có đến một … đôi Tinh Hạch …
Đoán kinh cốt, cửu tinh viên, chân hạch động, thần trùng thiên ….

Danh sách chương truyện Tinh hạch đấu thiên