Đọc truyện Online - Ảnh truyện TUYỆT LỘ SINH MA - truyennho.com

DOWNLOAD TUYỆT LỘ SINH MA
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

TUYỆT LỘ SINH MA

Tác giả truyện TUYỆT LỘ SINH MA

ADADARI

Nhằm trốn thoát khỏi Cửu Nguyên đại kiếp nạn, một trăm năm mươi vạn năm trước Ma Ha vũ trụ toàn lực xâm lấn Hoa Linh vũ trụ non trẻ bên cạnh, thế như chẻ tre không thể đỡ.
Loạn thế tất xuất anh hùng, Cửu Cực đại đế - tồn tại đứng đầu Hóa Tiên cung trong đại chiến cưỡng ép đột phá, trực tiếp đánh chết Ma Ha thất đại ma tổ.
Toàn bộ Ma Ha vũ trụ cùng ma tộc bị Đại Vũ Hoán Thiên Phong Ma trận phong ấn trong lòng Hoa Linh vũ trụ, thiên địa từng bước dung hòa.
Biết không còn cách nào thoát thân, sinh mệnh chết dần chết mòn, toàn bộ ma tộc còn lại quyết định hồn tế tạo nên một sinh mệnh mới, có thể tồn tại đến sau khi phong ấn biến mất, mang trên vai mối thù diệt tộc lớn lao cùng hi vọng đoạt lại thiên địa mà tộc nhân hằng ước mong.
Cảnh giới
Thể Linh tam cảnh (hạ cảnh giới)
1. Khai vi
Khai ngộ 
Dẫn khí cửu trọng.
Ngưng linh.
2. Uẩn mạch 
Cố thể 
Thác mạch 
Hoàn linh 
3. Trùng thân 
Luyện cốt
Bàn huyết 
Cường tạng
Hồn Linh tam cảnh (trung cảnh giới)
4. Ngưng tâm : 
Ảo hình
Ngưng thật
Xung huyệt
Ngoại cương
5. Mệnh hồn :
Vấn tâm 
Hồn diễn 
Tâm ma
6. Pháp thân 
Cảm Thiên 
Áo nghĩa : chân giải
Pháp tắc : thân giải
Hóa Linh tam cảnh (thượng cảnh giới)
7. Linh động 
Bạo hải
Cực quyển
Động thiên
8. Linh cung 
Cực lạc
Thôn vân
Thần cung
9. Vũ hóa : 
Thể thông huyền
Pháp thông thần
Linh tâm lột xác, vũ hóa phi thăng.

Danh sách chương truyện Tuyệt lộ sinh ma