Đọc truyện Online - Ảnh truyện VONG LINH MA PHÁP SƯ - truyennho.com

DOWNLOAD VONG LINH MA PHÁP SƯ
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

VONG LINH MA PHÁP SƯ

Tác giả truyện VONG LINH MA PHÁP SƯ

NHẤT TUYẾN THIÊN

Người dịch: cuuvy
Bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời, tên công tử bột sống trong nhung lụa suốt hai mươi năm lại lọt vào mắt xanh của một trong ba vị vong linh pháp sư bậc nhất đại lục.
Nhưng vừa mới bái sư thì sư phụ của hắn lại gặp phải họa sát thân chỉ kịp truyền cho hắn hai bộ khô lâu tâm đắc của cả đời và một bộ khẩu quyết không đầu không cuối.
Cuối cùng hắn có nắm được cơ hội trở thành một vong linh ma pháp sư đứng trên vạn người hay tiếp tục làm một tên công tử bột nơi chốn kinh thành xa hoa.
Phân chia cấp bậc:
Ma pháp sư: ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sĩ, đại ma đạo sĩ, ma thánh sư, ma thần sư ( mỗi bậc chia làm 9 cấp)
Chiến sĩ: chiến sĩ, cao cấp chiến sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, chiến thánh, chiến thần. (mỗi bậc chia làm 9 cấp)

Danh sách chương truyện Vong linh ma pháp sư